Czekaj…

Rodo

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy:

 1. Administratorem danych jest MILED S.C. R. MIZERSKI R.LEDER.
 2. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji wynikających z tego obowiązków prawnych
  • marketingu produktów
  • dochodzenia roszczeń
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi księgowe na podstawie umów powierzenia danych oraz operatorom pocztowym, dostawcom usług kurierskich i poczty elektronicznej
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów szczegółowych: o rachunkowości i podatkowych oraz okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń. Nie krócej niż 5 lat.
 6. Macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do otrzymania ich kopii, a także do sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne
 7. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy